Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP39 [จบ]

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP39 [จบ]

5390

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ สมัยบรรพกาลคน เทพและปีศาจอยู่ร่วมกัน องค์หญิงแห่งเกาซิงจิ่วเหยาที่พเนจรอยู่ในดินแดนอันห่างไกลไม่เพียงแต่สูญเสียฐานะแล้วยังเสียรูปลักษณ์ไปด้วย นางกลายเป็นเหวินเสี่ยวลิ่ว ซินแสผู้ไร้ที่ไปอยู่ที่ตำบลชิงสุ่ย เหวินเสี่ยวลิ่วบังเอิญช่วยเหลือถูซานจิ่งคุณชายจากชิงชิวจนเกิดเป็นความรัก เชียงเสวียนองค์ชายแห่งเซวียนหยวนลูกผู้พี่ของเสี่ยวเยาตามหาเสี่ยวเยาไปทั่วพิภพจนมาถึงตำบลชิงสุ่ย ได้มาพบกับเสี่ยวเยาแต่ก็จำกันไม่ได้จนผ่านอุปสรรคมากมายในที่สุดเสี่ยวเยาได้ฐานะองค์หญิงกลับคืนมา เพื่อที่จะรวมแผ่นดินเชียงเสวียนยอมตัดความรักส่วนตัวเพื่อขึ้นเป็นราชา เสี่ยวเยาก็คอยช่วยเชียงเสวียนจนสำเร็จ แล้วเร้นกายไปจากยุทธภพพร้อมถูซานจิ่ง เชียงเสวียนตั้งใจดูแลบ้านเมืองให้สงบสุข เพราะรู้ว่าขอแค่บ้านเมืองสงบสุขเสี่ยวเยาของเขาก็จะสงบสุขไปด้วย

ซับไทย

39
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 1
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 2
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 3
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 4
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 5
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 6
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 7
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 8
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 9
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 10
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 11
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 12
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 13
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 14
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 15
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 16
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 17
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 18
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 19
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 20
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 21
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 22
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 23
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 24
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 25
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 26
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 27
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 28
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 29
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 30
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 31
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 32
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 33
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 34
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 35
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 36
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 37
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 38
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 39

พากย์ไทย

39
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 1
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 2
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 3
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 4
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 5
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 6
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 7
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 8
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 9
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 10
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 11
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 12
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 13
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 14
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 15
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 16
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 17
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 18
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 19
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 20
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 21
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 22
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 23
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 24
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 25
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 26
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 27
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 28
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 29
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 30
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 31
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 32
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 33
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 34
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 35
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 36
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 37
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 38
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ พากย์ไทย EP 39

Relate Posts