Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย

Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP1-EP28 [จบ]

Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP1-EP28 [จบ]

476

Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย
เรื่องย่อ การมาถึงของหมออัจฉริยะ เจิ้งเหริน ได้ทำลายฟากฟ้าที่ไม่สงบเรียบร้อยอยู่แล้วของโรงพยาบาลไหเฉิง เพราะจุดประสงค์ของเขาคือเพื่อเปิดเผย “คดีที่ไม่เป็นธรรม” ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลนี้เมื่อสิบแปดปีก่อน ซูหยุนและเจิ้งเหรินผู้อํานวยการแผนกฉุกเฉินปลาเค็มได้จัดตั้ง “คู่รักที่มีความสุข” รักกันและฆ่ากันเพื่อเอาชนะโรคที่แก้ไขได้ยากครั้งแล้วครั้งเล่าและเปิดเส้นทางการแพทย์ที่ “สดใส เผาไหม้ เจ๋งและสวัสดี” ในช่วงเวลานี้เจิ้งเหรินไม่เพียง แต่เปิดเผย “ความจริงที่โหดร้าย” ของปีนั้นเท่านั้น แต่ยังจัดตั้งทีมโจมตี “การแยกทารกสยาม” ที่ยากมากกับซูหยุนหลินหยวนและเซี่ยและคนอื่น ๆ หลายคนภายใต้การฝึกอบรมการจําลองอย่างขยันขันแข็งและการชี้นําของจิตวิญญาณทางการแพทย์ที่แน่วแน่เพื่อช่วยชีวิตเพื่อรักษาผู้ป่วยและเพื่อความอบอุ่นและเพื่อความตั้งใจดั้งเดิมในการเป็นเทวดาในชุดขาวในหัวใจของพวกเขา ,อดทน

ซับไทย

28
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 1
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 2
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 3
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 4
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 5
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 6
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 7
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 8
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 9
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 10
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 11
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 12
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 13
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 14
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 15
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 16
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 17
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 18
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 19
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 20
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 21
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 22
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 23
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 24
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 25
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 26
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 27
Live Surgery Room (2024) เรื่องเล่าสดห้องผ่าตัด ซับไทย EP 28

Relate Posts