Kung Fu Season 3 ซับไทย

Kung Fu Season 3 ซับไทย EP1-EP14

Kung Fu Season 3 ซับไทย EP1-EP14

261

Kung Fu Season 3 ซับไทย
เรื่องย่อ : วิกฤตในช่วงชีวิตครึ่งชีวิตทำให้หญิงสาวชาวจีน-อเมริกันคนหนึ่งต้องออกจากวิทยาลัยและเดินทางเปลี่ยนชีวิตไปยังอารามแห่งหนึ่งในประเทศจีน แต่เมื่อเธอกลับมาพบว่าบ้านเกิดของเธอเต็มไปด้วยอาชญากรรมและการทุจริต เธอใช้ทักษะศิลปะการต่อสู้และค่านิยมของเส้าหลินเพื่อปกป้องชุมชนของเธอและนำอาชญากรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม…ทั้งหมดในขณะที่ค้นหานักฆ่าที่ฆ่าที่ปรึกษาเส้าหลินของเธอ

Relate Posts