Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย

Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP1-EP32 [จบ]

Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP1-EP32 [จบ]

895

Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย
เรื่องย่อ เล่าเรื่องราวในสมัยบูเช็กเทียน ราชสำนักประกาศการแต่งตั้งและถอดถอนขุนนาง ตี๋เหรินเจี๋ยที่กำลังต้องการผลงานต้องออกเดินทางไปยังเมืองห่างไกลทางตะวันออก อาศัยพรสวรรค์ในการไขคดี เขาแก้ปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่า แต่เมื่อเจาะลึกลงไปพบว่าคดีมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ เขาเองเดินทางไปทั่วแผ่นดินราชวงศ์ถังไขคดีแปลก ๆ นับไม่ถ้วน สุดท้ายย้อนกลับฉางอัน พบกับบิดา พ่อลูกร่วมมือกันแก้ไขวิกฤติที่พร้อมปะทุได้ทุกเมื่อของฉางอัน

ซับไทย

33
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 1
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 2
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 3
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 4
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 5
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 6
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 7
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 8
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 9
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 10
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 11
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 12
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 13
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 14
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 15
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 16
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 17
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 18
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 19
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 20
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 21
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 22
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 23
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 24
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 25
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 26
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 27
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 28
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 29
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 30
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 31
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 32
Judge Dee Mysteries (2024) ตี๋เหรินเจี๋ยไขปมปริศนา ซับไทย EP 33

Relate Posts