In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย

In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP1-EP39 [จบ]

In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP1-EP39 [จบ]

152

In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย
เรื่องย่อ ชีวิตของจางชุนเหมยหญิงวัยกลางคนนั้นสมบูรณ์แบบในสายตาของคนนอก ลูกชายของเธอสอบเข้าได้ด้วยคะแนนดีเยี่ยม สามีของเธอเป็นศาสตราจารย์และหัวหน้างานระดับปริญญาเอก และอาชีพของเธอก็ประสบความสำเร็จ มีบ้าน รถและเงินฝาก แต่ในความเป็นจริง มีเพียงชุนเหมยเท่านั้นที่รู้ความทุกข์ของเธอเอง วัยกลางคนเข้ามาโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าและเกิดวิกฤตขึ้นพร้อมกัน เหว่ยเฉียงสามีของเธอหายตัวไป ชุนเหมยดูจากเงื่อนงำทุกประเภทและสรุปว่าเหว่ยเฉียงนอกใจ อย่างไรก็ตามเมื่อเหว่ยเฉียงดูเหมือนจะคิดได้และกลับบ้าน ในที่สุดเขาก็เสนอการหย่าร้างกับชุนเหมย วิกฤตวัยกลางคนไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกรณีนี้ เมื่อชุนเหมยประสบปัญหามากมาย เธอจึงเริ่มคิดถึงวิธีจัดการกับงานและครอบครัวภายใต้ความกดดันในชีวิต และวิธีเผชิญกับวัยชราอย่างสงบ

ซับไทย

39
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 1
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 2
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 3
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 4
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 5
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 6
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 7
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 8
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 9
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 10
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 11
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 12
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 13
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 14
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 15
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 16
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 17
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 18
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 19
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 20
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 21
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 22
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 23
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 24
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 25
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 26
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 27
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 28
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 29
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 30
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 31
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 32
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 33
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 34
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 35
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 36
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 37
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 38
In Later Years (2023) วิกฤตวัยกลางคน ซับไทย EP 39

Relate Posts