If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย พากย์ไทย

If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP32 [จบ]

If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP32 [จบ]

974

If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ ลู่ซีเกิดมาพร้อมกับเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และมีความฝันอยากเป็นนักพากย์เสียง เธอเป็นคนมองโลกในแง่ดีและตั้งใจทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในชีวิต ลู่ซีบังเอิญพบว่าเจ้านายของเธอ อย่างหลินหนาน คือม่ายต้า นักพากย์เสียงที่เธอชื่นชอบมานานหลายปี เขากลายมาเป็นที่ปรึกษาให้กับเธอ ระหว่างนั้นเธอก็ได้ค้นพบความลับบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขา ความใกล้ชิด ทำให้พวกเขาเปิดใจให้กันและกันมากขึ้น ชีวิตของลู่ซีเริ่มค้นพบความสำเร็จทั้งในความรักและอาชีพการงาน แต่อุปสรรคในชีวิตก็เกิดขึ้นเมื่อพ่อของเธอป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ เธอจึงต้องใช้เสียงของเธอเรียกความทรงจำของเขากลับคืนมา

ซับไทย

32
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 1
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 2
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 3
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 4
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 5
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 6
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 7
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 8
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 9
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 10
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 11
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 12
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 13
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 14
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 15
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 16
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 17
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 18
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 19
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 20
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 21
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 22
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 23
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 24
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 25
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 26
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 27
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 28
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 29
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 30
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 31
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ ซับไทย EP 32

พากย์ไทย

32
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 1
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 2
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 3
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 4
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 5
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 6
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 7
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 8
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 9
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 10
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 11
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 12
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 13
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 14
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 15
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 16
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 17
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 18
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 19
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 20
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 21
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 22
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 23
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 24
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 25
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 26
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 27
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 28
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 29
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 30
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 31
If The Voice Has Memory (2021) พากย์รักแทนใจ พากย์ไทย EP 32

Relate Posts