I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย

I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP1-EP20 [จบ]

I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP1-EP20 [จบ]

197

I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย
เรื่องราวการร่วมกันประสบความสำเร็จและไถ่บาปของนางเอกอวิ๋นรั่วเยว่แพทย์ปัจจุบันทะลุมิติกับฉู่เสวียนเฉินอดีตองค์รัชทายาทแห่งแคว้นฉู่ ฉายา “เทพสงครามอันดับหนึ่ง” เทพสงครามต้อง “สังหาร” ส่วนแพทย์ต้อง “ช่วยเหลือ” “เทวดาชุดขาว” ช่วยเหลือ “อ๋องผู้โดดเดี่ยว” ฉู่เสวียนเฉินเกิดมาสง่างามโดดเด่น กล้าหาญมากเล่ห์กล อยู่กับความแค้นที่ถูกสังหารบิดา แต่ก็ได้อวิ๋นรั่วเยว่ที่รักษาคนและรักษาใจไปพร้อมกัน ทั้งสองเริ่มจากความไม่ชอบหน้าจนเริ่มวางอคติใด ๆ จากนั้นก็ได้ใช้ชีวิตด้วยกัน ความสัมพันธ์เบ่งบานและพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ระหว่างการที่ช่วยฉู่เสวียนเฉินดูแลแว่นแคว้นและใต้หล้าก็ได้ร่วมเผชิญอุปสรรคและความทุกข์ยาก เปิดใจเข้าหากัน ร่วมแรงร่วมใจ รักษาปกครองประชาชนในใต้หล้า แก้ไขทุกข์ของสรรพสัตว์ จนประสบความสำเร็จในที่สุด

ซับไทย

20
I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP 1
I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP 2
I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP 3
I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP 4
I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP 5
I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP 6
I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP 7
I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP 8
I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP 9
I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP 10
I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP 11
I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP 12
I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP 13
I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP 14
I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP 15
I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP 16
I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP 17
I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP 18
I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP 19
I Have a Smart Doctor Wife S3 (2023) วุ่นรักตำรับหมอหญิง ภาค 3 ซับไทย EP 20

Relate Posts