Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย

Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP1-EP36 [จบ]

Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP1-EP36 [จบ]

4798

Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย
เรื่องย่อ เป็นเรื่องราวของสตรีสามช่วงเวลา 1950, 1980 และ 2021 ผ่านเรื่องราวของสามชั่วอายุคนรุ่นใหม่ เรื่องนี้เชื่อมโยงชะตากรรมของผู้คนกับประเทศอย่างใกล้ชิด ไม่เพียงมีการเติบโตและความพ่ายแพ้ของผู้หญิงสามรุ่นเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นอย่างลึกซึ้งถึงการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมเมืองของปักกิ่งภายใต้ภูมิหลังของสามยุคหลัก

ซับไทย

36
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 1
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 2
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 3
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 4
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 5
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 6
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 7
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 8
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 9
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 10
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 11
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 12
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 13
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 14
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 15
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 16
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 17
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 18
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 19
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 20
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 21
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 22
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 23
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 24
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 25
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 26
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 27
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 28
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 29
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 30
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 31
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 32
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 33
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 34
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 35
Hutong (2022) จรดฝันข้ามกาล ซับไทย EP 36

Relate Posts