Hot Skull Season 1 ซับไทย

Hot Skull Season 1 ซับไทย EP1-EP8 [จบ]

Hot Skull Season 1 ซับไทย EP1-EP8 [จบ]

14

Hot Skull Season 1 ซับไทย
เรื่องย่อ ในโลกสมมติที่เกิดโรคร้ายแพร่ระบาดผ่านการพูดคุยสื่อสาร สถาบันจอมเผด็จการวางแผนเสาะหาภูมิคุ้มกันทางภาษาเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากหายนะนี้

Relate Posts