Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP36 [จบ]

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP36 [จบ]

6288

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ เจ็ดปีต่อมาหร่วนหลิวเจิงได้เป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลเป๋ยหย่า หร่วนหลิวเจิงได้ทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ สามีเก่าของเธอนิ่งจื้อเชียนก็เป็นศัลยแพทย์มือดีอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกัน เขาเสนอตัวเป็นอาจารย์ให้หร่วนหลิวเจิงและทุ่มเทช่วยเหลือเธอเพื่อชดเชยกับการแต่งงานที่เคยผิดพลาด แต่หร่วนหลิวเจิงไม่ได้อ่อนแออีกต่อไป ด้ายแดงที่ผูกโชคชะตาทั้งสองยังคงผูกติดกัน พวกเขาได้เข้าร่วมเป็นทีมแพทย์ช่วยเหลือที่แอฟริการะหว่างนั้นนิ่งจื้อเชียนถูกยิงบาดเจ็บสาหัส หลังผ่านประสบการณ์เฉียดตายทำให้พวกเขาเข้าใจชีวิตและโชคชะตามากขึ้น กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ครั้งใหม่

ซับไทย

36
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 1
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 2
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 3
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 4
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 5
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 6
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 7
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 8
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 9
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 10
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 11
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 12
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 13
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 14
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 15
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 16
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 17
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 18
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 19
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 20
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 21
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 22
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 23
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 24
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 25
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 26
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 27
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 28
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 29
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 30
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 31
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 32
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 33
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 34
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 35
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย EP 36

พากย์ไทย

36
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 1
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 2
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 3
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 4
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 5
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 6
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 7
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 8
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 9
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 10
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 11
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 12
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 13
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 14
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 15
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 16
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 17
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 18
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 19
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 20
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 21
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 22
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 23
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 24
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 25
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 26
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 27
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 28
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 29
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 30
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 31
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 32
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 33
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 34
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 35
Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก พากย์ไทย EP 36

Relate Posts