Gossip Girl Season 5 (2011) ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

Gossip Girl Season 5 (2011) ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

Gossip Girl Season 5 (2011) ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

214

Gossip Girl Season 5 (2011)
เรื่องย่อ กล่าวถึง ชีวิตวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในอัพเปอร์อีสท์ไซด์แมนฮัตตัน กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ( Upper East Side of Manhattan in New York City ) ในเรื่องเรียน ชีวิตในวัยเรียน เพื่อนๆ แฟน-คนรัก อิจฉาริษยา พฤติกรรมทางเพศ สารเสพติด เรื่องอื่นๆของวันรุ่น ตลอดจนผู้ปกครอง ผู้ดำเนินชีวิตอย่างมีผลกระทบไม่มากก็น้อยต่อลูกๆวัยรุ่น

Relate Posts