Go ! My Hero ! (2022) ผู้กล้าของฉัน ซับไทย

Go ! My Hero ! (2022) ผู้กล้าของฉัน ซับไทย EP1-EP16 [จบ]

Go ! My Hero ! (2022) ผู้กล้าของฉัน ซับไทย EP1-EP16 [จบ]

947

Go ! My Hero ! (2022) ผู้กล้าของฉัน ซับไทย
เรื่องย่อ มุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจให้พ่อแม่ของเธอ Jiang Chuan Yu ออกจากบ้านเพื่อค้นหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเป็นการปกป้อง เธอจึงจ้างนักดาบที่เก่งที่สุดในโลก ชื่อ ซือเทียน ชิง ทั้งสองกลับมารวมกันอีกครั้งและร่วมกับคู่หมั้นของ Jiang Chuan Yu พวกเขาร่วมมือกันเพื่อสร้างธุรกิจที่ทำกำไรได้ พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จท่ามกลางการทดลองและความยากลำบากทั้งหมดที่พวกเขาเผชิญได้หรือไม่? Jiang Chuan Yu จะต้องเลือกระหว่างนักดาบกับนักวิชาการหรือไม่?

Relate Posts