Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย พากย์ไทย

Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย พากย์ไทย EP1 – EP45 [จบ]

Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย พากย์ไทย EP1 – EP45 [จบ]

21680

เรื่องย่อ Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย พากย์ไทย
หลังจากเรียนจบมัธยม เหยียนโพ่วเยว่ (หยางหยาง) ได้สมัครเข้าร่วมกองทัพหน่วยรบพิเศษ เพื่อพิสูจน์ความสามารถให้พ่อของเขาได้เห็น และถึงแม้จะทำคะแนนระหว่างการฝึกได้สูงจนน่าตกตะลึง ผู้บังคับบัญชาหลี่เสียง (อู๋เจี้ยน) ก็ยังไม่ยอมรับในตัวของเขาและส่งให้เหยียนโพ่วเยว่ไปทำงานที่โรงครัว แต่ด้วยความตั้งใจทำหน้าที่จนมีผลงานที่โดดเด่น เขาก็ได้รับโอกาสให้กลับเข้าร่วมหน่วยรบพิเศษและทำตามความฝันอีกครั้ง หลังจากผ่านสภาพแวดล้อมที่ลำบากและภารกิจที่หนักอึ้งเหยียนโพ่วเยว่ก็ตระหนักได้ถึงปัญหาของตัวเองที่ไม่ชอบทำงานเป็นทีม เขาได้เรียนรู้จากเพื่อนทหารจนในที่สุดก็เข้าใจความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และกลายเป็นทหารหน่วยรบพิเศษที่ดีที่สุดคนหนึ่งของกองทัพ

ซับไทย

45
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 1
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 2
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 3
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 4
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 5
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 6
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 7
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 8
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 9
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 10
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 11
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 12
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 13
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 14
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 15
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 16
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 17
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 18
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 19
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 20
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 21
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 22
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 23
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 24
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 25
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 26
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 27
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 28
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 29
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 30
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 31
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 32
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 33
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 34
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 35
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 36
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 37
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 38
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 39
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 40
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 41
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 42
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 43
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 44
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ ซับไทย EP 45

พากย์ไทย

45
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 1
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 2
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 3
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 4
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 5
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 6
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 7
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 8
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 9
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 10
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 11
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 12
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 13
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 14
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 15
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 16
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 17
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 18
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 19
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 20
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 21
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 22
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 23
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 24
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 25
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 26
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 27
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 28
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 29
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 30
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 31
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 32
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 33
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 34
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 35
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 36
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 37
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 38
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 39
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 40
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 41
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 42
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 43
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 44
Glory of the Special Forces (2022) เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ พากย์ไทย EP 45

Relate Posts