Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย

Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

284

Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย
เรื่องย่อ หลินวันวันหัวหน้าน้อยแห่งค่ายอวิ๋นลู่ถูกหัวหน้าค่ายชราดูแลอย่างเข้มงวดตั้งแต่เด็ก รู้สึกไม่ชอบใจผู้ชาย ปฏิเสธจะแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับค่ายอื่น รองหัวหน้าไม่พอใจมาก จึงไปแอบร่วมมือกับซ่งจิ่งอวี้แห่งค่ายชางหลันจะทำลายค่ายทิ้ง เพื่อจะช่วยค่ายไว้ หลินวันวันจึงได้เปิดกล่องลับที่หัวหน้าค่ายชราทิ้งไว้ให้ แต่กลับได้มายังบ้านของถังเจ๋อหย่วน ‘ทนายผู้ไม่เคยแพ้’ แห่งปี 2022 ขณะเดียวกันก็เอาหลักฐานการขึ้นศาลที่สำคัญฉบับหนึ่งของถังเจ๋อหย่วนล็อกลงในกล่องนิรภัย คนจากสองยุค ต่างคนต่างความคิดแต่มาอยู่ด้วยกัน ระหว่างที่ทำความรู้จักกันก็เริ่มจากใช้ประโยชน์กัน หยั่งเชิงกัน ไปจนจิตใจรวมเป็นหนึ่ง เมื่อหัวใจทั้งสองดวงเริ่มเข้าใกล้ หลินวันวันได้พบกับซ่งจิ่งอวี้ที่ข้ามมิติมาเหมือนกัน ได้รู้ว่ายังมีโอกาสกลับไปที่ค่าย หลินวันวันจึงเผชิญกับตัวเลือกอันยากยิ่ง

ซับไทย

24
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 1
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 2
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 3
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 4
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 5
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 6
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 7
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 8
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 9
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 10
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 11
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 12
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 13
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 14
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 15
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 16
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 17
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 18
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 19
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 20
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 21
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 22
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 23
Fall in Love Stockade (2023) ทะลุมิติรักท่านนายหญิง ซับไทย EP 24

Relate Posts