Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย

Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

473

Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย
เรื่องย่อ เซิ่งหนานฟางประธานจอมเผด็จการเนื่องจากอุบัติเหตุรถยนต์ส่งผลให้สูญเสียความทรงจำในช่วงหกปีที่ผ่านมา เมื่อเขาฟื้นขึ้นมา โลกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน ในอดีตเขาเป็น ประธานผู้สูงส่ง ส่วนซูเส้าเหยียนเป็นเด็กสาวธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลย ซูเส้าเหยียนหาพ่อแท้ ๆ ของตัวเองเจอ พลิกตัวมาเป็นซีอีโอของเทียนฉี่กรุ๊ป เซิ่งหนานฟางเนื่องจากบริษัทตกอยู่ในภาวะวิกฤต จึงจำใจต้องไปเป็น “ลูกเขย” และ “แต่งงาน” กับซูเส้าเหยียน

ซับไทย

24
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 1
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 2
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 3
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 4
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 5
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 6
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 7
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 8
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 9
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 10
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 11
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 12
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 13
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 14
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 15
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 16
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 17
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 18
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 19
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 20
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 21
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 22
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 23
Ex-Wife Stop S2 (2023) ขอลองจีบอีกครั้งได้ไหม ภาค 2 ซับไทย EP 24

Relate Posts