Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย

Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP1-EP36 [จบ]

Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP1-EP36 [จบ]

2381

Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย
เรื่องราวของ “ถังเจียอวี๋” ศัลยแพทย์หัวใจที่มีประสบการณ์ในต่างประเทศมานานหลายปี เธอได้รับคำเชิญจากรองประธานาธิบดี “หลิวเฟิง” ให้กลับประเทศเพื่อมาเป็นผู้อำนวยการศูนย์หัวใจของโรงพยาบาลปักกิ่งอันเหอจี้เซิง เธอได้รู้จัก “โอวหยางเจินอวี๋” ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และค่อยๆ สนิทกับวิสัญญีแพทย์ “เย่อี้หมิง” ในขณะเดียวกันเธอก็ต้องนำทีมผู้ป่วยหนัก 5 ราย อันได้แก่ เจียงไป๋เลี่ย หลงเซี่ยงตง ฉินต้าจง โจวต๋า และเลี่ยวเสี่ยวปัวเพื่อร่วมกันรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่พบได้ยากอีก 28 ราย การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของเธอ ทำให้เธอประสบความสำเร็จในการพัฒนา “หัวใจเทียมฮาร์ตคอน” อันเป็นการพัฒนาอีกก้าวของประเทศ และในที่สุดเธอก็เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับศัลยแพทย์หัวใจของประเทศ ในขณะเดียวกันก็ได้รู้จักการปลดปล่อยตัวตนและเก็บเกี่ยวความสุข

ซับไทย

36
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 1
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 2
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 3
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 4
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 5
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 6
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 7
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 8
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 9
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 10
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 11
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 12
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 13
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 14
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 15
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 16
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 17
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 18
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 19
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 20
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 21
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 22
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 23
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 24
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 25
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 26
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 27
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 28
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 29
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 30
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 31
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 32
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 33
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 34
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 35
Dr. Tang (2022) ดอกเตอร์ถัง ยอดหมอพิชิตหัวใจ ซับไทย EP 36

Relate Posts