Don't Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย

Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP1-EP24 [จบ]

5568

Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย
เรื่องย่อ ราชสำนักต้าอวี้ เรื่องแต่งตั้งรัชทายาทเร่งด่วน ราชสำนักแบ่งเป็นสองฝ่าย องค์ชายสามจวินหลิงชวนเจ้าอุบาย ได้ใจฮ่องเต้ขึ้นเป็นรัชทายาทสำเร็จ และอวิ๋นเชียนอวี่บุตรีเสนาบดีอวิ๋นเฮ่าเทียนก็ถูกแต่งตั้งเป็นชายาองค์รัชทายาท ถูกดึงเข้าการแก่งแย่งของราชสำนัก อวิ๋นเชียนอวี่ไม่ยอมกลายเป็นเครื่องสังเวยทางการเมือง จึงหนีออกจากบ้าน ระหว่างทางพบองค์รัชทายาทที่ปลอมตัวออกมา สวรรค์ลิขิตให้มาพบกัน พัวพันไปชั่วชีวิต สองคนร่วมเป็นตาย ร่วมทุกข์สุข ความจริงที่ไม่มีคนรู้ค่อย ๆ ถูกเปิดออก และพวกเขาก็ทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตราย ต่อหน้าความรักและคนในครอบครัว อวิ๋นเชียนอวี่จะเลือกอย่างไร… จวินหลิงชวนที่ถูกหนีบอยู่ระหว่างบ้านเมืองและคนรักจะหาวิธีที่ดีทั้งสองฝ่ายได้หรือไม่…

ซับไทย

24
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 1
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 2
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 3
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 4
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 5
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 6
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 7
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 8
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 9
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 10
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 11
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 12
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 13
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 14
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 15
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 16
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 17
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 18
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 19
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 20
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 21
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 22
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 23
Don’t Forget My Love (2022) รักนี้มิอาจลืม ซับไทย EP 24

Relate Posts