ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย

ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP24 [จบ]

ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP24 [จบ]

3502

เรื่องย่อ ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord ซับไทย พากย์ไทย
เสี่ยวซงหลาน (ติงอีอี) ภูติหญ้าป่านหลานถูกจับมาทำเป็นยาสมุนไพรเพื่อรักษาคุณหนูใหญ่ตระกูลเจียง แต่เมื่อรู้ตัวอีกทีเสี่ยวซงหลานก็พบว่าตัวเองได้มาสิงร่างของคุณหนูเจียงชิงยวิ่น ยิ่งไปกว่านั้นเสี้ยววิญญาณของคุณหนูที่ยังอยู่ในร่างก็ได้ยื่นข้อเสนอว่าจะยกร่างมนุษย์นี้ให้ หากเสี่ยวซงหลานทำให้ร่างของนางได้แต่งงานกับราชาแพทย์ ฉู่จือโม่ (เหยียนซี)

ซับไทย

24
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 1
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 2
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 3
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 4
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 5
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 6
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 7
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 8
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 9
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 10
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 11
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 12
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 13
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 14
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 15
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 16
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 17
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 18
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 19
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 20
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 21
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 22
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 23
Dear Herbal Lord (2020) ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร ซับไทย EP 24

พากย์ไทย

24
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 1
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 2
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 3
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 4
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 5
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 6
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 7
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 8
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 9
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 10
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 11
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 12
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 13
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 14
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 15
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 16
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 17
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 18
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 19
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 20
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 21
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 22
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 23
ตำรับรักฉบับภูติสาวสมุนไพร (2020) Dear Herbal Lord พากย์ไทย EP 24

Relate Posts