DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP15 [จบ]

DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP15 [จบ]

DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP15 [จบ]

238

DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์
เรื่องย่อ หลังจากที่ตื่นขึ้นมาในจักรวาลที่ได้รับการฟื้นฟู Paragons ค้นพบว่าพวกเขาเป็นคนเดียวที่จำได้ว่าเกิดวิกฤติขึ้นกับโลก -38 และโลกของเจฟเฟอร์สันเพียร์ซถูกรวมเข้ากับโลก -1 เข้าสู่จักรวาลประกอบ ที่ต่อมาถูกกำหนดให้เป็น Earth-Prime ไม่เพียงเท่านั้นการเสียสละครั้งที่สองของโอลิเวอร์ควีนและหลังพิธีศพให้กับ Oliver นี่เองก็ทำให้พวกเขาได้ร่วมมือกันอีกครั้ง เพื่อปกป้องโลกใหม่ของพวกเขาจากความทรงจำที่ยังคงเหลืออยู่

ซับไทย

15
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 1
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 2
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 3
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 4
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 5
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 6
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 7
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 8
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 9
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 10
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 11
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 12
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 13
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 14
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 15

พากย์ไทย

15
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 1
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 2
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 3
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 4
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 5
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 6
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 7
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 8
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 9
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 10
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 11
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 12
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 13
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 14
DC’s Legends Of Tomorrow Season 5 (2020) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 15

Relate Posts