DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP18 [จบ]

DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP18 [จบ]

DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP18 [จบ]

171

DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์
เรื่องย่อ หลังจาก อีโอบาร์ด ธอว์น และเหล่าวายร้าย Legion of Doom ได้พ่ายแพ้ไปแล้ว ในคราวนี้พลพรรค Legends ต้องเผชิญกับเหตุไม่คาดฝัน อันเป็นผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนท้ายซีซั่น 2 ขณะเดียวกันการย้อนอดีตกลับไปยังเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น ทำให้ไทม์ไลน์แตกหักและทำให้ยุคสมัยสลับกันผิดเพี้ยน คน สัตว์ สิ่งของ ในห้วงเวลา กระจัดกระจายกันมั่วไปหมด ทีม Legends จำเป็นต้องหาทางแก้ไขไทม์ไลน์กลับไปเป็นเหมือนเดิม ก่อนที่ห้วงกาลเวลาจะ

ซับไทย

18
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 1
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 2
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 3
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 4
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 5
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 6
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 7
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 8
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 9
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 10
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 11
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 12
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 13
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 14
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 15
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 16
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 17
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ ซับไทย EP 18

พากย์ไทย

18
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 1
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 2
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 3
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 4
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 5
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 6
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 7
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 8
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 9
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 10
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 11
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 12
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 13
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 14
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 15
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 16
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 17
DC’s Legends Of Tomorrow Season 3 (2017) รวมพลคนเหนือมนุษย์ พากย์ไทย EP 18

Relate Posts