Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย พากย์ไทย

Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP42 [จบ]

Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP42 [จบ]

1183

Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ : “Crying and Laughing Scholar ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม” สร้างจาก “儒林外史 หรูหลินไว่สื่อ” วรรณคดีทรงคุณค่าที่แต่งในสมัยราชวงศ์ชิง โดย ‘อู๋จิ้งจื่อ’ บัณฑิตผู้มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ เขาประพันธ์หรูหลินไว่สื่อขึ้นมาเพื่อเสียดสีการสอบจอหงวนที่มุ่งหวังในลาภยศ โดยผู้กำกับเองก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดออกมาให้เคารพบทประพันธ์ต้นฉบับมากที่สุด ฉบับซีรีส์เล่าถึง บัณฑิตยากจน ฟางหลิน (พานเยว่หมิง) ผู้ได้รับเทียบเชิญให้ไปเป็นอาจารย์สำนักเฉียนเต๋อที่เมืองฉูโจว ระหว่างที่เป็นอาจารย์ก็ได้ช่วยเหลือลูกศิษย์สี่คน ที่ครอบครัวพบกับเหตุร้ายเพราะไปพัวพันกับกระบวนการฉ้อโกงของเหล่าขุนนาง เหล่าศิษย์อาจารย์จึงร่วมมือกันทวงคืนความยุติธรรมให้เหล่าชาวประชา โดยร่วมมือกับขุนนางตงฉิน สวีเทียนโย่ว (เฉินเจี้ยนฟง) เพื่อล้มล้างเครือข่ายขุนนางกังฉินให้หมดสิ้นจากแผ่นดิน

ซับไทย

42
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 1
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 2
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 3
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 4
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 5
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 6
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 7
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 8
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 9
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 10
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 11
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 12
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 13
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 14
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 15
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 16
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 17
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 18
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 19
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 20
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 21
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 22
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 23
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 24
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 25
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 26
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 27
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 28
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 29
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 30
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 31
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 32
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 33
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 34
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 35
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 36
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 37
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 38
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 39
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 40
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 41
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม ซับไทย EP 42

พากย์ไทย

42
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 1
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 2
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 3
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 4
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 5
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 6
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 7
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 8
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 9
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 10
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 11
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 12
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 13
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 14
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 15
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 16
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 17
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 18
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 19
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 20
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 21
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 22
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 23
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 24
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 25
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 26
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 27
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 28
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 29
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 30
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 31
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 32
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 33
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 34
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 35
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 36
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 37
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 38
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 39
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 40
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 41
Crying and Laughing Scholar (2021) ฟางหลิน บัณฑิตพิทักษ์ธรรม พากย์ไทย EP 42

Relate Posts