Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย พากย์ไทย

Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP24 [จบ]

Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP24 [จบ]

1619

Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ เรื่องราวทั้งหมดเริ่มจากอำเภอปี้อวิ๋นที่ถูกเรียกว่าเป็น “สวนบุปผาของราชวงศ์” มีนายอำเภอคนใหม่ที่รูปหล่อแต่ยากจนมาเจอกับนางเอกสาวอาฉู่ ผู้เป็น“เจ้าของเรือสำราญชุนหลาย” พระเอกเถาจวินหรานต้องการเข้าใกล้กับเรือสำราญเพื่อสืบคดีเก่าคดีหนึ่ง อาฉู่ก็อยากตีสนิทกับนายอำเภอ ทั้งสองต่างมีเป้าหมายของตัวเองอยู่ในใจ พวกเขาจึงเริ่มเข้าใกล้กันและเกิดเป็นความรักโดยไม่รู้ตัว

ซับไทย

24
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 1
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 2
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 3
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 4
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 5
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 6
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 7
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 8
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 9
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 10
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 11
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 12
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 13
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 14
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 15
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 16
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 17
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 18
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 19
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 20
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 21
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 22
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 23
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย EP 24

พากย์ไทย

24
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 1
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 2
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 3
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 4
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 5
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 6
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 7
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 8
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 9
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 10
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 11
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 12
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 13
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 14
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 15
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 16
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 17
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 18
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 19
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 20
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 21
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 22
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 23
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว พากย์ไทย EP 24

Relate Posts