Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย

Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP1-EP36 [จบ]

Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP1-EP36 [จบ]

2099

Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย
เรื่องย่อ ในเมืองฉวี่เหลียงดินแดนศักดินาของอ๋องอัน ลั่วชิงเหลียนถูกดึงเข้ามาพัวพันกับการแย่งชิงตำแหน่งผู้สืบทอดของเหล่าบุตรชายอ๋องอันเพราะหน้าตาละม้ายกับอดีตชายาผู้ล่วงลับ กลายเป็นอนุของบุตรชายคนที่สามเฮ่อเหลียนซิ่น แรกเริ่มชิงเหลียนคิดจะหลบหนี แต่หลังจากผ่านเรื่องลุ่ม ๆ ดอน ๆ กับเฮ่อเหลียนซิ่น นางได้เห็นใจที่มีเมตตาฝักใฝ่ประชาของเฮ่อเหลียนซิ่น จึงตัดสินใจอยู่ช่วยเขาทำตามอุดมการณ์

ซับไทย

36
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 1
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 2
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 3
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 4
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 5
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 6
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 7
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 8
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 9
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 10
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 11
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 12
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 13
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 14
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 15
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 16
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 17
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 18
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 19
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 20
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 21
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 22
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 23
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 24
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 25
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 26
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 27
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 28
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 29
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 30
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 31
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 32
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 33
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 34
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 35
Blooming Days (2023) ตำนานรักชิงเหลียน ซับไทย EP 36

Relate Posts