Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย

Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP1-EP20 [จบ]

Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP1-EP20 [จบ]

302

Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย
เรื่องย่อ เมืองเยว่หลิงที่หญิงสูงศักดิ์ชายต่ำต้อย กลุ่มมือสังหารซ่อนตัวรอโอกาสล้างแค้นในโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่ง นึกไม่ถึงว่าโรงเตี๊ยมจะถูกคุณหนูการค้าลู่หวยซวงซื้อไว้ กลุ่มมือสังหารที่เชี่ยวชาญมีดขวานหอกดาบ ถูกบีบบังคับให้ฝึกร้องดีดสีตีเป่า ส่วนหัวหน้ามือสังหารเยว่ฉี่ซานก็กลายเป็นดาวเด่นภายใต้การฝึกสอนของลู่หวยซวง และเขาก็หลงรักเถ้าแก่ของเขาเข้าเต็มเปา

ซับไทย

20
Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP 1
Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP 2
Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP 3
Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP 4
Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP 5
Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP 6
Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP 7
Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP 8
Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP 9
Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP 10
Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP 11
Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP 12
Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP 13
Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP 14
Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP 15
Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP 16
Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP 17
Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP 18
Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP 19
Beauty Killer (2023) ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจ ซับไทย EP 20

Relate Posts