Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย

Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP30 [จบ]

Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP30 [จบ]

2524

Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ :มู่ถิงโจวเป็นนักแสดงที่เห็นการแสดงเหนือสิ่งอื่นใด ทักษะการแสดงอันยอดเยี่ยมทำให้เขาเป็นที่นิยมและได้รับรางวัลมากมาย แต่ความเป็นมืออาชีพของเขานั้นทำให้ทุกครั้งที่เขาได้รับบทบาทใหม่ก็จะอินเต็มที่และไม่อาจละทิ้งตัวตนนั้นจนกว่าจะถ่ายจบ หมิงเวยผู้เป็นล่ามอิสระที่รักการแสดงคนหนึ่งได้รับเลือกมาเป็นนางเอกละครใหม่ของมู่ถิงโจวด้วยความบังเอิญ ในละครนั้นต้องแสดงเรื่องราวความรักขององค์หญิงในยุคหมิงและราชครู หมิงเวยตระหนกกับความเข้มงวดของมู่ถิงโจว และมองมู่ถิงโจวเป็นอาจารย์ เธอพัฒนาฝีมือการแสดงอย่างยากลำบาก แล้วอุบัติเหตุหนึ่งทำให้มู่ถิงโจวที่อินในบทมากสูญเสียความทรงทำ เขาลืมทุกคนรอบกาย สิ่งเดียวที่จำได้ก็คือองค์หญิงที่คอยปกป้องอยู่ข้างกายที่แสดงโดยหมิงเวย จากคำแนะนำของหมอเพื่อให้มู่ถิงโจวดีขึ้น หมิงเวยจึงเริ่มดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของมู่ถิงโจว ทั้งสองคนพัฒนาจากขัดเขินจนเริ่มมีใจให้กัน ตอนที่หมิงเวยรู้สึกตัวว่าตัวเองเริ่มรักมู่ถิงโจว มู่ถิงโจวกลับได้ความทรงจำคืนมา เขากลับไปเป็นรักแสดงที่ได้รับความนับถือคนเดิม และแทบจะไม่ความเกี่ยวข้องใด ๆ กับชีวิตของตนอีก ด้านหนึ่งหมิงเวยก็ดีใจที่มู่จิงโจวกลับมาหายดี ขณะเดียวกันก็เสียใจที่มู่ถิงโจวลืมเรื่องราวของทั้งสองไปสิ้น ความทรงจำอันงดงามของหมิงเวยถูกเก็บงำในใจ ออกห่างจากมู่ถิงโจว พยายามกลายเป็นนักแสดงที่ดีเช่นเดียวกับมู่ถิงโจว เมื่อทุกคนคิดว่าชะตาของทั้งสองนั้นคงจบลงเท่านั้น มู่ถิงโจวก็พบไดอารีที่เคยบันทึกความทรงจำที่มีร่วมกับหมิงเวยทุกอย่าง จากนั้นเขาก็เริ่มติดตามหญิงสาวคนนี้ ทั้งสองที่พลัดพรากกันหลายครั้งในที่สุดก็ได้เข้าใจหัวใจตัวเอง และเขียนเรื่องราวความรักแสนหวาน

ซับไทย

30
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 1
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 2
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 3
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 4
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 5
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 6
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 7
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 8
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 9
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 10
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 11
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 12
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 13
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 14
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 15
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 16
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 17
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 18
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 19
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 20
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 21
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 22
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 23
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 24
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 25
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 26
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 27
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 28
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 29
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ ซับไทย EP 30

พากย์ไทย

30
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 1
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 2
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 3
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 4
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 5
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 6
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 7
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 8
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 9
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 10
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 11
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 12
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 13
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 14
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 15
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 16
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 17
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 18
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 19
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 20
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 21
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 22
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 23
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 24
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 25
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 26
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 27
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 28
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 29
Be My Princess (2022) มาเป็นเจ้าหญิงของข้าเถอะ พากย์ไทย EP 30

Relate Posts