An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา พากย์ไทย

An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา พากย์ไทย EP1-EP50 [จบ]

An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา พากย์ไทย EP1-EP50 [จบ]

788

Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา
เรื่องย่อ เมื่อสมัยราชวงศ์ถัง เรื่องราวของสาวน้อยจอมแก่น, เย่เหวียนอัน หัวหน้ามือปราบ, จ้าวหลานจือ และข้ารับใช้ของเธอ, มูเล่อ ทั้งสามไขคดีต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกับหมิงฮุ่ย
ศิษย์ของสังฆราช และพัวพันกับเรื่องไข่มุกสวรรค์ทั้งเก้าที่หายไปเมื่อ 19 ปีก่อน เมื่อทั้งสามได้ไข่มุกสวรรค์มา มูเล่อกลับขโมยหนีไป เหวียนอันจึงไล่ตามไปถึงซัวหลัว
ที่ที่นางได้รู้เรื่องราวของไข่มุกสวรรค์และพบความหมายของชีวิต

พากย์ไทย

50
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 1
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 2
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 3
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 4
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 5
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 6
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 7
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 8
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 9
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 10
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 11
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 12
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 13
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 14
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 15
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 16
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 17
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 18
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 19
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 20
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 21
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 22
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 23
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 24
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 25
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 26
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 27
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 28
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 29
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 30
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 31
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 32
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 33
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 34
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 35
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 36
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 37
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 38
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 39
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 40
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 41
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 42
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 43
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 44
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 45
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 46
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 47
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 48
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 49
An Oriental Odyssey (2021) ศึกไข่มุกสวรรค์แห่งแดนบูรพา EP 50

Relate Posts