Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย

Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย EP1-EP18 [จบ]

Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย EP1-EP18 [จบ]

191

Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย
เรื่องราวของเพื่อนสองคนที่เชิดสิงโตด้วยกันตั้งแต่ยังเด็ก “หัวมังกร-ลั่วซิงซิง” และ “หางมังกร-เหอหยางกวาง” ทั้งสองโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก และได้รับอิทธิพลจากคุณปู่ทำให้รักในการเชิดสิงโต ต่อมาเนื่องจากอุบัติเหตุ ตระกูลลั่วก็เปลี่ยนไป ส่วนตระกูลเหอก็ไปต่างประเทศ ทำให้ทั้งสองแยกจากกันและไม่ได้ติดต่อกันอีก หลายปีต่อมาลั่วซิงซิงซึ่งเปลี่ยนชื่อและนามสกุลมาสิงคโปร์เพื่อแลกเปลี่ยนในนามของมหาวิทยาลัยเทียนฟู่ แต่บังเอิญได้พบกับเหอหยางกวางในวัยผู้ใหญ่ ต่อมาเหอหยางกวางถือโอกาสตามกลับไปยังประเทศจีนและในที่สุดทั้งสองก็ได้พบกันที่ถนนและตรอกซอกซอยเก่า ๆ ที่คุ้นเคย และในตอนนี้เองที่ได้เห็นลั่วซิงซิงถูกตามทวงหนี้ ทั้งยังต้องดูแลยายเพียงลำพัง ในใจของเหอหยางกวางเกิดความสงสัยขึ้นมากมาย ในตอนที่เขาได้รู้ว่าการล้มละลายของลั่วซิงซิงนั้นเป็นอุบัติเหตุที่เกิดเพราะเขา เมื่อเผชิญหน้ากับลั่วซิงซิงที่เพิ่งพบกัน เขาจึงเลือกที่จะเป็นผู้สนับสนุนของลั่วซิงซิงในครั้งนี้และชดเชยอย่างเงียบ ๆ หลังจากความสำเร็จในการประกอบการของ “สิงโตน้อย” และยายลั่วได้เสียชีวิตจากอาการป่วย ในที่สุดทั้งสองก็ผูกสัมพันธ์กัน เผชิญหน้ากับความสูญเสียอย่างกล้าหาญและมองชีวิตในแง่บวกเช่นเดียวกับ “สิงโตน้อย”

ซับไทย

18
Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย EP 1
Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย EP 2
Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย EP 3
Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย EP 4
Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย EP 5
Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย EP 6
Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย EP 7
Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย EP 8
Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย EP 9
Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย EP 10
Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย EP 11
Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย EP 12
Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย EP 13
Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย EP 14
Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย EP 15
Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย EP 16
Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย EP 17
Along With Me (2023) ธุรกิจรัก ลิขิตฝัน ซับไทย EP 18

Relate Posts