A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย

A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP30 [จบ]

A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP30 [จบ]

3057

A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ ลู่เซินประธานบริษัทเทคโนโลยีอัจฉริยะชั้นนำแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีอาการแพ้อย่างรุนแรงจึงต้องอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ห่างไกลจากผู้คน และมีต้นส้มที่พ่อและแม่ได้ปลูกร่วมกันกับเขาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ วันหนึ่งหยางซ่านซ่าน ที่แกล้งปลอมเป็นหุ่นยนต์เข้ามาในชีวิตของเขา ทั้งสองได้ตกหลุมรักกัน กลายเป็นความรักหวานอมเปรี้ยวเหมือนรสส้ม ติดตามเรื่องราวความรักของพวกเขา

ซับไทย

30
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 1
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 2
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 3
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 4
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 5
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 6
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 7
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 8
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 9
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 10
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 11
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 12
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 13
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 14
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 15
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 16
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 17
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 18
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 19
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 20
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 21
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 22
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 23
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 24
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 25
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 26
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 27
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 28
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 29
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต ซับไทย EP 30

พากย์ไทย

30
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 1
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 2
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 3
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 4
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 5
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 6
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 7
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 8
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 9
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 10
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 11
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 12
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 13
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 14
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 15
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 16
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 17
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 18
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 19
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 20
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 21
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 22
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 23
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 24
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 25
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 26
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 27
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 28
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 29
A Robot in the Orange Orchard (2022) ภูมิแพ้หัวใจยัยโรบอต พากย์ไทย EP 30

Relate Posts